Wie een competitievergunning aanvraagt, moet medisch goedgekeurd worden door een erkende keuringsarts.

Om medisch goedgekeurd te worden, ga je als volgt te werk:
1. Surf naar https://sportkeuring.be/
2. Vul het Sportmedisch onderzoek in.

3. De erkende keuringsarts stuurt na het onderzoek het resultaat digitaal door naar Cycling Vlaanderen via het portaal van de Vereniging van Keuringsartsen. Van zodra Cycling Vlaanderen dit resultaat heeft ontvangen, vind je dit terug op je tabblad Basisgegevens

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.